Webinar benchmark prestatieveld Bedrijfslasten

Aedes

dinsdag 7 december 12:30 - 14:00
Eigen werkplek
Online evenement
0,-

Gratis voor Aedes-leden

Aedes presenteert ook dit jaar de benchmarkresultaten vanuit een professionele studio. Tijdens het startwebinar op 23 november 2021 zijn de resultaten van de 5 prestatievelden toegelicht en besproken met gasten. Nu volgen er 6 aparte webinars over de 5 prestatievelden en over de verdieping nieuwbouw. In alle webinars is ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

Op dinsdag 7 decmber 2021 vindt het webinar prestatieveld Bedrijfslasten plaats van half 1 tot 2 uur. Het prestatieveld Bedrijfslasten vergelijkt de kosten die woningcorporaties maken voor de bedrijfsvoering, exclusief onderhoudskosten. Het prestatieveld bestaat uit één deelscore met één indicator: geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten. De indicator is gebaseerd op de verantwoordingsinformatie (dVi).

In het webinar lichten wij de uitkomsten toe. Ook gaan wij in op trends en of de ontwikkeling van de bedrijfslasten naar verwachting zal bijdragen aan de punten uit de Actieagenda Wonen. 

Ben je erbij?

Meld je dan direct aan via de roze aanmeldknop. Aanmelden kan tot 2 december 2021.

Andere webinars

Er staan nog 5 andere webinars op het programma. Dit zijn:

Dinsdag 7 december 2021

Dinsdag 14 december 2021

PE-punten

Bestuurders ontvangen 1,5 PE-punt voor het bijwonen van een webinar.