Online informatiesessie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

woensdag 8 december 2021 10:00 - 11:00
Eigen werkplek
Online evenement

De Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO) financiert gedeeltelijk de (ver)bouw van een ontmoetingsruimte bij woonvormen waar 55-plussers wonen (geclusterde woonvormen). Wilt u hier meer over weten? Geef u dan op voor de online informatiesessie op 8 december.

 

De informatiesessie is bedoeld voor woningcorporaties, zorginstellingen, marktpartijen (zoals projectontwikkelaars) en burgerinitiatieven.

Regeling

De meeste 55-plussers zijn tevreden met hun woning. Maar een deel wil de buren makkelijker ontmoeten. Samen kunnen ze op een plezierige manier langer zelfstandig blijven wonen. De SOO helpt dit te realiseren. De regeling is open van medio januari tot en met 30 november 2022.

Programma

In deze online informatiesessie hoort u meer over deze specifieke stimuleringsregeling en hoe u de aanvraag indient. De sprekers zijn Rasia Abdoel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Wilbert van Bijlert van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. U mag vragen stellen via de chat en bij het aanmelden.