Kennissessie Categoriemanagement

Aedes

donderdag 9 december 10:15 - 12:00
Eigen werkplek
Online evenement
0,-

Gratis voor Aedes-leden

PE Punten
2

De overgang van traditioneel inkopen naar professioneel opdrachtgeverschap gaat niet zomaar. Daarvoor is de juiste kennis en ervaring nodig. Aedes ondersteunt haar leden bij deze ontwikkeling met leidraden voor inkoop, aanbesteden, contract- en leveranciersmanagement. En nu ook met de Leidraad Categoriemanagement, die we op 9 december 2021 in een kennissessie lanceren.

Waarom categoriemanagement?

Door inkoop professioneel te organiseren kunnen corporaties risico’s beheersen, taken efficiënt en effectief uitvoeren en kosten besparen. Goede inkopers en projectleiders hebben inmiddels bewezen dat zij veel verbetering aan de dagelijkse processen toevoegen. Aedes helpt corporaties bij de transitie van traditioneel inkopen naar professioneel opdrachtgeverschap met diverse leidraden.

Met categoriemanagement ga je een stap verder in deze transitie. Want categoriemanagement pas je toe om meer grip te krijgen op de grote verscheidenheid aan inkooppakketten en het leveranciersbestand. Een categorie bestaat uit logisch samenhangende goederen en/of diensten, die je als een geheel kunt managen. Voorbeelden zijn: nieuwbouw, renovatie, onderhoud en ICT. Met behulp van categoriemanagement vertaal je de organisatiedoelstellingen in een strategie per inkooppakket en stuur je op de realisatie van de doelstellingen.

De afgelopen periode werkten wij samen met een klankbordgroep en adviesbureau Adjust aan de Leidraad Categoriemanagement, die we tijdens de kennissessie op 9 december lanceren.

Expert
Gaby van der Peijl
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop

Programma kennissessie

In de kennissessie is natuurlijk aandacht voor de nieuwe Leidraad Categoriemanagement en verschillende voorbeelden uit de praktijk. Zo laat Kees Groenewegen van de Nationale Politie ons zien hoe zij categoriemanagement landelijk hebben ingericht. En gaat Peter van Dijk van Staedion in op de organisatiekeuzes van zijn corporatie en welke stappen zij al hebben gezet in relatie tot categoriemanagement. Ook is er volop ruimte voor het stellen van vragen.

Kortom een waardevolle ochtend vol inspiratie, kennis en advies.

Doelgroep

Door de integrale benadering is deze sessie geschikt voor bestuurders, inkopers, contractmanagers, managers vastgoed, managers ICT, projectleiders nieuwbouw en projectleiders onderhoud. Bestuurders krijgen 2 PE punten voor het volgen van deze sessie.

Geïnteresseerd

Meld je dan aan via de roze knop bovenaan.