Praktijkreeks Flexwonen: Flextour bij Ons Doel

Aedes en Platform31

donderdag 9 december 12:30 - 16:00
Eigen werkplek
Online evenement
0,-

Flexwonen biedt snel een tijdelijke oplossing bij het huisvesten van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, dak- en thuisloze mensen en statushouders. Gemeenten, woningcorporaties en andere partijen zien de mogelijkheden, maar worstelen met praktische problemen. Er is veel behoefte aan stimulerende voorbeelden, concrete toepassingen en het delen van ervaringen. Om de (vooral lokale) partijen te helpen, is de Praktijkreeks Flexwonen opgezet.

Veel is al bekend over flexwonen, daar gaan we kort op in. In een reeks webinars lichten we drie nieuwe thema’s eruit. Daarnaast kunnen woningcorporaties bij elkaar kijken hoe flexwonen in de praktijk is gerealiseerd in de flextour. De gehele Praktijkreeks Flexwonen bestaat uit drie webinars en drie flextours.

De Flextours zijn bedoeld en enkel toegankelijk voor woningcorporaties, die bij elkaar kijken en ervaringen delen met flexwonen in de praktijk. Corporaties kunnen zich voor één of meer flextours inschrijven.