Webinar Opgaven en middelen in de regio, één jaar verder en nu?

Aedes

maandag 13 december 2021 15:00 - 17:00
Eigen werkplek
Online evenement
0,-

Gratis

PE-punten
2

Tijdens dit webinar presenteren we de kennis en ervaringen die zijn opgedaan in de regionale trajecten. Met meer dan 20 regionale samenwerkingsverbanden en meer dan 200 corporaties hebben wij het afgelopen jaar gewerkt aan het inzichtelijk maken van ieders regionale opgaven. Met als doel te komen tot een door corporaties in de regio gedragen beeld over hun opgaven en middelen. We zijn nu één jaar verder en is het tijd om met elkaar de balans op te maken.

Wat valt er op over alle regionale trajecten heen? Wat kunnen we daarvan met elkaar leren? We presenteren enkele opvallende ‘facts & figures’? Hoe verhoudt het zich nu nog met het landelijk onderzoek?

Programma

Ook deelt een aantal bestuurders de ervaring in hun regio en hoe hun gezamenlijke aanpak in de regio tot stand komt. Wat kunnen we daarvan leren en wat hebben corporaties van Aedes nodig?

Daarnaast gaan we ook op de actualiteit in. Wat kan de impact zijn van die 500 miljoen aan verhuurderheffing die terugkomt naar de sector?

Het webinar sluiten we af met een bijdrage van voorzitter Martin van Rijn. We moeten gaan leveren als sector, regio’s en corporaties. Wat kunnen we als sector zelf doen om de opgaven zo goed mogelijk te realiseren? Jullie inzet vanuit de regio's is hierbij cruciaal en hierover gaan we graag in gesprek.

Aanmelden

Aanmelden voor dit webinar kan met de roze aanmeldbutton bovenaan deze pagina.