Webinar benchmark prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid

Aedes

dinsdag 14 december 15:00 - 16:30
Eigen werkplek
Online evenement
0,-

Gratis voor Aedes-leden

Aedes presenteert ook dit jaar de benchmarkresultaten vanuit een professionele studio. Tijdens het startwebinar op 23 november 2021 zijn de resultaten van de 5 prestatievelden toegelicht en besproken met gasten. Nu volgen er 6 aparte webinars over de 5 prestatievelden en over de verdieping nieuwbouw. In alle webinars is ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

Op dinsdag 14 december 2021 vindt het webinar prestatieveld Beschikbaarheid & Betaalbaarheid plaats van 3 uur tot half 5. Dit prestatieveld kijkt naar het maatschappelijk presteren van woningcorporaties vanuit 3 perspectieven: Beschikbaarheid, Betaalbaarheid en Huisvesten doelgroepen.

In het webinar komt de totstandkoming en opzet van het model aan bod. Gevolgd door de uitkomsten van de benchmarkindicatoren voor de sector als geheel en de verschillen tussen corporaties. 

Ben je erbij?

Meld je dan direct aan via de roze aanmeldknop. Aanmelden kan tot 9 december 2021.

Andere webinars

Er staan nog 5 andere webinars op het programma. Dit zijn:

Dinsdag 7 december 2021

  • Webinar prestatieveld Huurdersoordeel: 10.00 – 11.30 uur
  • Webinar prestatieveld Bedrijfslasten: 12.30 - 14.00 uur
  • Webinar prestatieveld Duurzaamheid: 15.00 - 16.30 uur

Dinsdag 14 december 2021

PE-punten

Bestuurders ontvangen 1,5 PE-punt voor het bijwonen van een webinar.