Groene Huisvesters: Prestatieafspraken klimaatadaptatie

Aedes, Groene Huisvesters, Samen Klimaatbestendig

woensdag 19 januari 2022 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

De Rotterdamse corporaties en gemeente Rotterdam maakten afspraken onder de titel 'Samen bereiden we Rotterdam voor op een extremer klimaat'. Stefan Laro, Woonbron en Rosemarie van Ham, gemeente Rotterdam gaan in gesprek over het maken en uitvoeren van deze Intentieovereenkomst. De overeenkomst gaat in op de ambitie om zich aan te passen aan het veranderende klimaat. Ook een rolverdeling en samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Waarom vinden zij het maken van afspraken van belang, wat levert het op en welke tips en tricks geven zij mee aan andere corporaties.

De Provincie Zuid-Holland en Samen Klimaatbestendig maakte het boekje Prestatieafspraken en klimaatadaptatie in Zuid-Holland. André Rodenburg gaat in op inspirerende voorbeelden. 

Yvon Lustenhouwer, Deloitte presenteert de businesscase klimaatadaptatie voor corporaties op basis van het rapport Verkenning financiële instrumenten klimaatadaptieve renovatie bij woningcorporaties

Deze sessie is ook interessant voor directeur-bestuurders. Samenwerking tussen corporaties, gemeente, huurdersorganisatie en partners als een waterschap zijn nodig om goede afspraken te maken. Neem jouw eigen partners mee naar deze sessie en leer van de praktijk.

Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig.