Congres Thuis in de wijk

Thuis in de wijk is een initiatief van de partners van de Taskforce Wonen en Zorg: ActiZ, Aedes, de ministeries van BZK en VWS, VNG en Zorgverzekeraars Nederland.

maandag 16 mei 2022 09:15 - 16:30
Rijtuigenloods, Amersfoort

Voor Aedes-leden is er een beperkt aantal vrijkaarten beschikbaar, maximaal 1 per corporatie.

De woonzorgopgave van ouderen van vandaag en morgen; delen en vooral doen!


De opgave in wonen, welzijn en zorg is een actueel en urgent thema. Nederland vergrijst. In de jaren tot 2040 verdubbelt het aantal 80-plussers naar 1,6 miljoen. Ook na 2040 blijft het aantal ouderen in onze samenleving hoog. Dit vraagt om actie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. 

En om betrokkenheid van (toekomstige) ouderen en samenwerking want geen enkele organisatie heeft de sleutel alleen in handen. Integrale oplossingen zijn nodig waarbij er aandacht is voor woonvormen, voorzieningen in de wijk, communitybuilding én intensieve zorg waar nodig.

Programma

Hoe gaan de ambities gehaald worden? Wat zijn de oplossingen die werken, die anderen kunnen inspireren om in hun eigen woonplaats of werkgebied toe te passen? 

Het programma is opgebouwd uit een plenair gedeelte en veel praktijksessies, masterclasses en ronde tafels.

Voor wie bedoeld?

Het congres is bedoeld voor bestuurders/beslissers, projectleiders en praktijkmensen bij onder meer gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties.