Extra benchlearning arbeidsmarkt: Wendbare organisatie

Aedes

dinsdag 24 mei 2022 09:00 - 12:00
Eigen werkplek
Online evenement
0,-

Vanwege het succes van de 3 benchlearningsessies in maart/april organiseren we voor P&O-professionals een extra sessie naar aanleiding van het arbeidsmarktonderzoek FLOW 2021.

 

Doel van de sessies is handvatten geven voor het vormgeven van jullie P&O-beleid. Centraal thema van deze extra benchlearningsessie is het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie.

Er is plek voor 20 deelnemers. Dus meld je snel aan! (Bij minder dan 12 aanmeldingen gaat de sessie niet door.)

Duiden arbeidsmarktonderzoek

We starten de sessies met het samen duiden van de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek FLOW waarbij we inzoomen op het thema van de bijeenkomst. De specifieke data van jouw eigen corporatie kunnen we opnemen in de presentatie als je die vooraf met ons deelt.

Daarna gaan we in gesprek over onderliggende onderwerpen passend bij het thema zoals hoe creëer je een flexibele schil, hoe zorg je dat medewerkers breed inzetbaar en flexibel zijn?

Tot slot laten we zien welke instrumenten en mogelijkheden Aedes en FLOW aanbieden om corporaties te ondersteunen.

Vervolg na FLOW sessies

Deze sessies zijn een verdieping van de door FLOW eind 2021 georganiseerde bijeenkomsten. Maar je kunt ook prima deelnemen als je niet bij één van deze bijeenkomsten bent geweest.

Eigen data inbrengen

We willen met de sessies graag aansluiten bij jouw eigen praktijk. Dat kunnen we doen als jij voorafgaand aan de sessie het rapport met de resultaten van het arbeidsmarktonderzoek van jullie eigen corporatie met ons deelt. Je hebt dit rapport in oktober 2021 ontvangen van FLOW.

Stuur dit rapport uiterlijk een week voor de bijeenkomst naar: [email protected]. Lukt dat niet of vind je het niet prettig als jouw data tijdens de sessie zichtbaar zijn voor andere deelnemers? Zorg dan dat je tijdens de sessie jouw rapport bij de hand hebt.

Kosten

De benchlearningsessies zijn alleen toegankelijk voor Aedes-leden en aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aedes hanteert wel een no-show fee van € 50,- voor wie zich niet (tijdig) afmeldt.