Groene huisvesters: Slotevent Roadshow klimaatadaptatie en circulariteit

Groene Huisvesters

woensdag 1 juni 2022 10:00 - 12:00
0,-

Het afgelopen jaar zijn De Groene Huisvesters op 'Roadshow klimaatadaptatie en circulariteit' geweest langs 28 regionale netwerken van directeur-bestuurders van corporaties. In gesprek met de bestuurders is opgehaald welke klimaatrisico’s zij ervaren en hoe zij de woningvoorraad en leefomgeving klimaatbestendiger maken. Er zijn gesprekken gevoerd over circulair werken. Mooie voorbeelden en samenwerkingskansen zijn opgehaald.

Op woensdag 1 juni overhandigen de Groene Huisvesters de resultaten van deze Roadshow aan de voorzitter van Aedes, Martin van Rijn en aan Ferdi Licher, directeur Bouwen en Energie bij het ministerie van BZK. Mede namens Aedes en Groene Huisvesters nodigen wij directeur-bestuurders, beleidsadviseurs en betrokkenen bij de Roadshow uit hierbij aanwezig te zijn.

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek hoe we klimaatadaptatie en circulariteit integreren in het werk. Wat heb je als bestuurder nodig om hierin stappen te maken. En hoe kunnen we hierin samen optrekken?

Het Slotevent vindt plaats in Breda. Na afloop bieden wij voor degenen die dat willen een lunch aan. Tussen 12.30 en 13.30 uur begeleiden enthousiaste collega’s vanuit de gemeente Breda en Alwel een wandeling.

Podium Bloos ligt in het Crossmark-gebied, een grote binnenstedelijke ontwikkeling rondom het nieuwe station. Hier vind je een mix van wonen, werken en cultuur in bestaande industriële panden en nieuwbouw. Alwel is betrokken bij de ontwikkeling. Er wordt gewerkt aan duurzame oplossingen voor onder andere hergebruik, warmteopwekking (aquathermie), mobiliteit (centrale parkeerhub, met deelmobiliteit), klimaatadaptatie.