Benchaction: van strategie naar uitvoering door goed opdrachtgeverschap

Aedes vereniging van woningcorporaties

donderdag 2 juni 2022 09:30 - 11:30
Eigen werkplek
Online evenement
0,-

Gratis voor Aedes-leden

PE-punten
2

Wat is nodig voor een goede uitvoering van de organisatiestrategie? Wat moet een organisatie doen en wat niet? Hoe zien we de markt en wat verwachten we daarvan? En welke samenhang is er tussen complexen op het gebied van bouwperiode, het soort gebouwen of de benodigde ingrepen?

Op basis daarvan maak je keuzes om marktpartijen te contracteren en de rol die je als opdrachtgever inneemt. Uit het prestatieveld Beschikbaarheid & betaalbaarheid van de Aedes-benchmark kun je input halen die je helpt bij dergelijke strategische keuzes.

Voor woningcorporaties is het maken van dit soort beslissingen op strategisch niveau - denkend vanuit het portfoliomanagement en assetmanagement - een behoorlijke verandering. Hierbij speelt ook de toekomst die je voor het object voor ogen hebt een rol: door-exploiteren, verkopen of vernieuwen? Door het op deze manier aan te pakken focus je veel meer op een optimaal rendement van je vastgoedportefeuille als geheel.

In deze masterclass laten we met een voorbeeld van Staedion zien hoe zij de vertaalslag van strategie naar uitvoering maken én wat de rol van professioneel opdrachtgeverschap daarin is. We kijken naar de vertaling van de portefeuillestrategie, inkoopbeleid en -procedures die hierbij van belang zijn, de strategische keuzes voor partners, het jaarlijkse inkoopplan en de vertaling naar de organisatie en opdrachtnemers. Wat geeft ze richting, inspireert en stimuleert.

Ben je erbij?

Meld je dan aan via de roze aanmeldknop.

PE-punten

Directeur-bestuurders ontvangen 2 PE-punten voor het bijwonen van deze sessie. In de PE-portal kunnen bestuurders hun punten registreren.