Webinar gelijkwaardige samenwerking huurdersorganisaties en woningcorporaties

Platform31

vrijdag 24 juni 2022 10:00 - 11:30
Video call
Online evenement
0,-

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties vinden elkaar steeds beter bij lokaal woonbeleid en prestatieafspraken. Toch zijn ze nog vaak op zoek naar manieren om de samenwerking te verbeteren, om zo te komen tot toekomstbestendig woonbeleid. Dit webinar – een initiatief van Platform31 en de Woonbond – zoomt in op inspirerende praktijkvoorbeelden waarin huurdersorganisaties en woningcorporaties op basis van gelijkwaardigheid samenwerken én hun huurdersachterban weten te bereiken. Ook gaan we in op de resultaten van recent onderzoek naar de tripartite samenwerking: ‘Naar een gelijkwaardiger samenwerking bij lokaal woonbeleid’.