Groene Huisvesters: Hoogwaardig hergebruik van materialen

Aedes, Groene Huisvesters en het Ministerie van BZK

woensdag 29 juni 2022 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

De materialenstromen van een corporatie die nodig zijn voor nieuwbouw, renovatie, onderhoud en beheer zijn in beeld gebracht in een aantal regio’s. Deze stromen zijn nu vertaald naar alle corporatiewoningen in Nederland. Indrukwekkend veel materiaal gaat er om in de corporatiesector. Samenwerking tussen corporaties en met de ketenpartners is nodig voor het recyclen van materialen zoals sanitair, dakpannen en gevelonderdelen. Hoogwaardig hergebruik gaat niet vanzelf. 

Paul Terwisscha, directeur-bestuurder van Volksbelang Helmond gaat in op de rol van een bestuurder om te kiezen voor circulair werken. Het belang van hoogwaardig hergebruik van materialen. Hij presenteert de onderzoeksresultaten van de materialenstromen van corporaties. Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder van Wonion gaat in op de rol die corporaties kunnen nemen om materialen hoogwaardig te hergebruiken.  

Stan van den Thillart, Woonbedrijf en Jurn de Winter, Portaal gaan in gesprek over hun ervaring met hoogwaardig hergebruik van materialen.

Wytze Kuijper, Cirkelstad gaat in op De Nationale Product Catalogus, het platform voor een circulair product alternatief. De producten zijn geregistreerd en gevalideerd door Kiwa. Voor corporaties is er een Buyergroep circulaire bouwmaterialen. In deze groep werken corporaties en partners samen op de vraag hoe sturing te geven aan het inkopen van circulaire alternatieven bij (groot)onderhoud, renovatie, nieuwbouw en transformatie van vastgoed.

Deze sessie is ook interessant voor directeur-bestuurders. Samenwerking tussen corporaties en haar bouwpartners is nodig om resultaten te behalen. Neem jouw eigen ketenpartner mee naar deze sessie en leer van de praktijk.

Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en het Ministerie van BZK.