Kennisbijeenkomst Huurbeleid

Ortec Finance met medewerking van Aedes en ABF Research

donderdag 30 juni 2022 09:30 - 12:30
Ortec Finance Rotterdam
0,-

Gratis

Wat speelt er allemaal op het vlak van het huurbeleid? Hoe moet ik dat interpreteren en wat betekent dat voor mijn corporatie? Dat is de uitdaging waar corporatiemedewerkers voor staan. Om je hierbij te helpen organiseert Ortec Finance met medewerking van Aedes en ABF Research een kennisbijeenkomst op 30 juni 2022 van 09:30- 12:30 uur, waarbij kennisdeling centraal staat, zeker ook tussen corporaties onderling.

Actuele ontwikkelingen

Het huurbeleid van corporaties staat volop in de belangstelling. In het coalitieakkoord werden veranderingen omtrent de huurregelgeving al aangekondigd. In het programma Betaalbaar Wonen gaat minister De Jonge verder in op bijvoorbeeld de genormeerde huren als basis voor de huurtoeslag, regulering van de middenhuur en huurverlaging voor mensen met een laag inkomen in combinatie met de inkomensafhankelijke huurverhoging voor de hogere inkomens. Ook zijn er nieuwe afspraken in voorbereiding over de jaarlijks maximaal toegestane huurverhoging. Tegelijkertijd wordt de toch al (financieel) kwetsbare doelgroep van corporaties geconfronteerd met hoge prijsstijgingen.

Tijdens de kennissessie worden de actuele ontwikkelingen toegelicht en nader met elkaar besproken. Ook komen de verschillende vormen van huurbeleid die nu door corporaties worden gevoerd aan bod en welke aanpassingen nodig of gewenst zijn vanwege de gewijzigde omstandigheden.

Expert
Bob Witjes
Bob Witjes
Belangenbehartiger

Mogelijk vervolg

Ook aan bod komt de vraag hoe het huurbeleid het beste kan worden vertaald in de meerjarenprognose van de eigen corporatie. Dat laatste is ook een opstapje naar een vervolg. Later in 2022 start Ortec Finance namelijk met geïnteresseerde corporaties een pilotproject omtrent het huurbeleid en de concrete uitwerking ervan voor de deelnemers.

Sprekers

De sprekers tijdens de bijeenkomst zijn: Bob Witjes (Belangenbehartiger Aedes), Berry Blije (Managing director ABF Research) en Isabel Mandour en Annique Verkoeijen (Consultants Ortec Finance).

Geïnteresseerd?

Meld je dan snel aan. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, maar je kunt de bijeenkomst ook online volgen.