Digitaal spreekuur Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Aedes

donderdag 7 juli 2022 10:00 - 11:30
Eigen werkplek (Zoom)
Online evenement
0,-
PE-punten
1,5

Wil je weten wat er allemaal verandert als op 1 januari 2023 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treedt? Of heb je vragen over die Wkb? Meld je dan aan voor het online spreekuur van 10.00 – 11.30 op 7 juli 2022.

Na een korte inleiding over de Wkb, waarin naar voren komt welke gevolgen de wet voor woningcorporaties heeft, is er vooral ruimte voor het stellen van vragen.

De Wet Kwaliteitsborging op hoofdlijnen

Het doel van de wet is het verbeteren van de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht. Ook zorgt de wet voor meer duidelijkheid rondom aansprakelijkheid. Voor woningcorporaties heeft de nieuwe wet gevolgen. Enkele belangrijke veranderingen:

  • De toetsing en het toezicht door de gemeente verdwijnen voor bouwactiviteiten onder gevolgklasse 1 (grondgebonden woningen). Een zogenoemde kwaliteitsborger neemt die taak over. Het aanvragen van een vergunning voor lokale (ruimtelijke) regels blijft wel noodzakelijk.
  • Regels voor aansprakelijkheid wijzigen: alle gebreken na oplevering zijn voor rekening van de aannemer. Tenzij de aannemer kan aantonen dat het gebrek hem niet is aan te rekenen.
  • De introductie van het oplever- of consumentendossier.

De gevolgen van de Wkb voor woningcorporaties

De Wkb heeft tot doel om de opdrachtgever een sterkere positie te geven ten opzichte van de aannemer en om tot een betere bouwkwaliteit te komen. De nieuwe wet heeft gevolgen voor de corporatie als opdrachtgever. Het is van belang dat je deze gevolgen – per project – tijdig in kaart brengt en hierop anticipeert. Alleen dan kun je maximaal profiteren van de voordelen die de Wkb biedt.

Het nieuwe stelsel maakt dat corporaties voor nieuwe bouwprojecten in ieder geval 2 vragen moet beantwoorden:

  1. wie contracteert de kwaliteitsborger en
  2. welke contractuele afspraken moeten er aanvullend met de aannemer worden gemaakt?

Meld je aan

Het is belangrijk om tijdig te beginnen met de voorbereiding op de Wkb. Meld je dus aan voor het online spreekuur op 7 juli. Heb je vragen voor het spreekuur, dan kun je die mailen aan Maarten Georgius.