Groene Huisvesters: Wateropvang op eigen terrein

Aedes, Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig

woensdag 20 juli 2022 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

Ria Koppen, financieel bestuurder van Haag Wonen presenteert de realisatie van drie binnentuinen die zijn omgetoverd tot groene waterrijke en aantrekkelijke oasen waar bewoners kunnen ontspannen. Tijdens hete perioden vinden bewoners een koele en aangename verblijfsplek. De binnentuinen fungeren als wateropvang en waterberging bij piekbuien. Het Hoogheemraadschap Delfland en Haag Wonen werkten hierin samen, zodat de kosten eerlijk verdeeld worden. Waterberging in corporatiegrond levert maatschappelijk voordeel op. Hoe zorg je ervoor dat dat voordeel terechtkomt bij de corporatie? Het Hoogheemraadschap Delfland werkt in zijn gebied toe naar een samenwerking met corporaties waarbij zij financieel beloond worden voor het opvangen van water op eigen terrein.

Esmee Overtoom van Het Hoogheemraadschap Delfland gaat in op de samenwerking met de corporaties in haar werkgebied en in het bijzonder met Haag Wonen.  De financiële ruimte van corporaties is beperkt en daarom levert samenwerking met een waterschap meerwaarde op.  

Deze sessie is ook interessant voor directeur-bestuurders. Samenwerking tussen corporaties, huurdersorganisatie, gemeente en waterschap is nodig om mooie kansen te verzilveren. Neem jouw eigen partners mee naar deze sessie en leer van de praktijk.

Tijdens deze sessie start de Watergroep waarin vooroplopende corporaties samenwerken aan wateropvang op eigen terrein.

In de middag brengen wij een bezoek aan de drie klimaatbestendig gemaakte binnentuinen van Haag Wonen. Uiteraard volgen wij de coronaregels. Daarom ontvangen de deelnemers die zich hebben opgegeven voor de ochtendsessie in de week voorafgaand aan deze sessie informatie over het middagprogramma.

Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig.