Domeinoverschrijdend samenwerken

Stekademy iov Cazas Wonen en Aedes

donderdag 8 september 2022 13:00 - 17:00
Fulcotheater IJsselstein
0,-
PE-punten
4

Wonen, zorg, welzijn en veiligheid raakt iedereen. Een gebiedsgerichte aanpak op deze gebieden werkt het beste als de professionals en vrijwilligers die zich daarvoor inzetten nauw samenwerken.

In de praktijk voelen mensen die noodzaak tot brede samenwerking vaak wel, maar krijgen daarvoor niet altijd de ruimte. Omdat organisaties daarin beperkt worden door eigen harde grenzen, een governance die is gebaseerd op ‘in control zijn’, een geframede doelstelling of een uitgestippelde strategie voor de komende jaren.

Op een organische manier samenwerken?

Er is meer en meer behoefte aan flexibiliteit. Meer fluide, op organische netwerken gebaseerde manieren van organiseren en samenwerken. Waarin gewerkt wordt aan een nieuwe situatie, waarvan het ambitieniveau samen is bepaald en er ruimte is om de verschijningsvorm ‘werkende weg’ samen te ontwikkelen.

Is het ‘waardecreatiemodel’ het wondermiddel om ‘over de eigen organisatiegrenzen heen’ (in wijken) samen te werken? En om innovatie – in maatschappelijke duurzaamheid bijvoorbeeld – te versterken? In dit seminar gaan we samen met sprekers op onderzoek uit.

Programma

12.00u - 13.00u     Ontvangst met een broodje

13.00u – 13.15u    Opening
Cor Snoeijs, bestuurder Stekademy - Dagvoorzitter

13.15u – 13.45u    Visie en proces achter nieuwe versie Visitatie woningcorporatie
Proces totstandkoming nieuwe versie Visitatie woningcorporatie 7.0 in het veranderde tijdsbeeld. Daarbij wordt ingezoomd op de visie daarachter (meten prestatieafspraken, ambities en mogelijkheden.
Claudia Siewers, Directeur Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland

13.45u – 14.15u    Vernieuwing van onze gehele gebouwde omgeving
Meer duurzame impact realiseren met domeinoverschrijdend samenwerken. Uitdagingen als klimaatverandering, leefbaarheid, gezondheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid vragen vernieuwing van onze gehele gebouwde omgeving.
Erik van Wijk, Grondlegger “DeWaardeFabriek”

14.15u – 14.45u    Pauze

14.45u –15.30u    Interactieve dialoog met publiek adhv stellingen
Rondom het thema: 'Domeinoverschrijdend samenwerken door een PlatformCorporatie’ voeren we een interactieve dialoog met het publiek. De moderatoren zullen aan de hand van de verkregen feedback de dialoog aangaan met sprekers en het publiek. Het beoogde effect hiervan is dat men zich meer bewust wordt van de integraliteit van maatschappelijke opgaven en de rol die men zelf hierin actief kan pakken om meer duurzame impact en de gewenste maatschappelijke transities binnen de gestelde tijd toch mogelijk te maken.
Jo Bronckers, Medeoprichter en vice-president FIBREE
Erik van Wijk, Grondlegger “DeWaardeFabriek”

15.30u –16.00u    Productiecapaciteit fabrieksmatige woningbouw
Inventarisatie in opdracht van min. BzK productiecapaciteit fabrieksmatige woningbouw in Nederland. Zicht op standaardisatie en samenwerking in de Bouw?
Marjet Rutten, Gideon Building Transition Tribes 

16.00u – 16.15u    Pauze

16.15u – 17.00u    Afscheid Henny van den Heiligenberg in zijn rol als bestuurder

17.00u – 18.30u    Netwerkborrel