Groene Huisvesters: Versnellingslab Circulair Bouwen

Aedes, Groene Huisvesters en het Ministerie van BZK

woensdag 21 september 2022 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

Woningcorporaties helpen om de komende jaren versneld concrete stappen te zetten naar een circulaire (ver)bouwen. Dat is het doel van het Versnellingslab Circulair bouwen, het nieuwe, (meerjarige) leer- en ontwikkelprogramma dat Alba Concepts, Groene Huisvesters, Cirkelstad en Platform31 vanaf het najaar van 2022 gezamenlijk aanbieden.

Veel corporaties zien circulair (ver)bouwen inmiddels als één van de speerpunten voor de komende jaren. Maar vrijwel allemaal worstelen ze met de verankering ervan in hun beleid en werkprocessen. De kennis over circulair (ver)bouwen is gefragmenteerd en lastig toegankelijk en de regelgeving biedt onvoldoende houvast. Het Versnellingslab Circulair Bouwen zal worden gepresenteerd door Fons Lustenhouwer van Platform31.

Het lab hangt samen met drie (online) masterclasses op de thema’s 1) introductie ‘Het Nieuwe Normaal’, 2) monitoring, meten en sturen en 3) circulair inkopen en samenwerking. Dit programma zal gepresenteerd worden door Jip van Grinsven van Alba Concepts.

Na afloop is er voor deelnemers de kans zich aan te melden voor deelname aan dit programma.

Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en het ministerie van BZK.