Inspiratietour - De energietransitie: zo kan het!

Aedes en Platform 31

donderdag 22 september 2022 13:00 - 15:00
Online
Online evenement
0,-

Professionals uit de corporatie- en bouwsector: ga mee op online 'inspiratietour' en leer over succesvolle aardgasvrij-projecten.

Nieuwbouw: Brainport Smart District (BSD)

Wonen in een duurzame wijk met woningen die de planeet niet belasten, vervuilen of uitputten. Een living lab met de nieuwste inzichten en technologieën op het gebied van energieopwekking en -opslag, vervoer, gezondheid, participatie, data, infrastructuur en circulair bouwen. Wonen in een wijk, waar iedereen elkaar helpt, middelen worden gedeeld en iedereen welkom is. Wonen in duurzame huizen met zonnepanelen en opslag van warmte, energie en regenwater, waarvan het binnenklimaat de gezondheid bevordert. In Helmond, in de wijk Brandevoort, wordt de slimme Wijk van de Toekomst gebouwd.Wat komt er kijken bij deze vorm van energie-neutrale gebiedsontwikkeling (duurzame en slimme wijk)? Welke rol hebben gemeente, corporaties, ontwikkelaars en (toekomstige) bewoners?

Een eerste proof-of-concept project is opgeleverd: het CASA 1-huis-project, in samenwerking met TU-Eindhoven, bouwbedrijf Hurks en Woonbedrijf. Daarnaast heeft Compaen het voornemen om in BSD een aantal circulaire biobased sociale huurwoningen te realiseren: de Optimus woning. Je wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken.