Discussiedagen Sociale Huisvesting 2022

Plaform31 in samenwerking met Kennisplatform Corpovenista, de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en Aedes

dinsdag 27 september 2022 11:00 - 00:00
500,-

(inclusief overnachting en verblijfskosten, exclusief btw)

PE-punten
12

Het oplossen van met de wooncrisis samenhangende vraagstukken vergt onderzoek, denk- en organisatiekracht én debat. Alleen zo krijgen we zicht op de oorzaken van de problemen en tekenen zich de contouren af van mogelijke oplossingen. Tijdens de achtste editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 27 en 28 september 2022 verkennen bevlogen strategen en experts in woonbeleid samen of en hoe de door elk van hen geschetste oplossingen soelaas kunnen bieden bij de aanpak van de meest urgente opgaven.

Tijdens de tweedaagse discussiedagen zoeken deelnemers samen met de organisatie en sprekers antwoord op de centrale vraag ‘Een minister voor volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: woonprobleem opgelost?’ en zoomen daarbij in op 4 thema’s die samenhangen met de wooncrisis:

  • Recht op een woning
  • Betaalbaarheid, (energie)armoede en schuldenaanpak
  • Leefbaarheid en verduurzaming
  • Regie, sturen en samenwerken in sociaal wonen

Werkwijze bij aanmelding

Bij aanmelding schrijven alle deelnemers een abstract van 250-500 woorden waarin ze een analyse/visie/idee over een deelonderwerp kort uiteenzetten en enkele stellingen toevoegen. Dit kan tot 22 juni 2022. Aanmelden gaat via de website van Platform 31 en de abstract kun je sturen naar [email protected]

Een klein organisatiecomité beoordeelt de ingediende abstracts en maakt zo nodig een selectie, mochten er te veel aanmeldingen zijn. Voorafgaande aan de discussiedagen schrijven de geselecteerde auteurs een paper van maximaal 2.500 woorden. Het is ook mogelijk dat enkele auteurs gezamenlijk een paper schrijven.

Tijdens de discussiedagen vinden sessies plaats, waarbij steeds enkele samenhangende papers ter discussie staan. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en aantal papers zijn er parallelsessies op een deel van de dagen.

Doel en doelgroep

Het doel is om met elkaar het gesprek aan te gaan over actuele vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen, leren van elkaars ervaringen en met elkaar de grenzen verkennen van wat wenselijk en mogelijk is, met als doel het uitwisselen van en reflecteren op de oorzaken en oplossingen van de wooncrisis en de rol van de sociale huisvesting.

Na de discussiedagen zijn deelnemers in de gelegenheid hun papers aan te passen en met de opbrengst van de discussie te verrijken. Vervolgens vindt publicatie van een bundel van de papers.

Deelnemers zijn afkomstig uit de brede praktijk-, advies-, onderzoeks- en beleidssfeer van de sociale huisvesting, waar onder professionals, bestuurders en toezichthouders bij woningcorporaties, gemeenten, advieskantoren, wetenschaps- en kennisinstellingen et cetera.

De discussiedagen zijn een gezamenlijk initiatief van Platform31, Kennisplatform Corpovenista, de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en Aedes.