Groene Huisvesters: Duurzame mobiliteit

Aedes, Groene Huisvesters en RWS

woensdag 28 september 2022 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

Op dit momenteel zijn er 8 miljoen auto’s op een bevolking van 17 miljoen Nederlanders. Voor deze auto’s zijn nu 14,4 miljoen parkeerplaatsen beschikbaar. De gemiddelde auto staat 23 uur per etmaal stil. Deloitte rekende uit dat door smart mobility bijna de helft van de parkeerplaatsen kunnen verdwijnen. Dit geeft (financiële) ruimte voor 45.000 woningen of 11,7 miljoen bomen.

Het autobezit onder huurders is relatief laag en neemt steeds meer af. Van de mensen met een laag inkomen heeft 2 van de 3 geen auto. De kosten van een eigen auto en parkeren zijn relatief hoog. Er zijn alternatieven die goedkoper zijn. Elektrische auto’s bieden voordelen als onderdeel van een integraal mobiliteitssysteem, waarvoor de gebruiker betaalt op basis van gebruik. Betalen voor bezit maakt in toenemende mate plaats voor het betalen voor gebruik van mobiliteit.

Alwel realiseert in Etten-Leur 75 appartementen voor jongeren. Het woonconcept gaat uit van het delen van voorzieningen. De mobiliteit gaat plaatsvindt op basis van deelauto’s en andere vormen van vervoer.

Alwel en de gemeente Breda werken samen aan een gebiedsontwikkeling, waar geen parkeerplaatsen worden aangeboden voor individueel parkeren voor huurders. Ruimte voor auto’s wordt ingewisseld voor ruimte voor leefbaar wonen en vergroening van omgeving in binnenstedelijke omgeving. De vervoersbehoefte wordt gefaciliteerd door de diverse openbaar vervoersvormen in het gebied en een plan voor deelmobiliteit met een parkeerhub op afstand. 

Karo van Dongen, directeur-bestuurder van Alwel en Gerrolt Ooijman directeur-bestuurder van Wonion, delen de ervaring met duurzame mobiliteit. Frank Reniers, ministerie BZK en Wiebe Janssen, ministerie IenW gaan in op de conclusies van de Citydeal deelmobiliteit en rol voor de corporaties. Marlou Boerbooms, Groene Huisvesters en Jos Thomaes, Green Mobility Partner gaan in op het boekje Corporaties en duurzame mobiliteit met mooie voorbeelden. Waarom (mobiliteit) delen? Waar kan het? Hoe kan het? Wat zijn de kansen en bedreigingen? Wat is ervoor nodig?

Deze sessie is ook interessant voor directeur-bestuurders. Samenwerking tussen corporaties en gemeente is nodig om autoluwe woongebieden mogelijk te maken. Neem jouw eigen gemeente mee naar deze sessie en leer van de praktijk.

Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en Ministerie van IenW (RWS).