Inspiratiesessie Huurdersbetrokkenheid, wat werkt (niet)?

KWH

donderdag 29 september 2022 09:30 - 12:30
195,-

Voor KWH-leden

Huurdersbetrokkenheid is een actueel thema waar al veel over is gezegd en geschreven. Toch worstelen corporaties nog altijd met het betrekken van bewoners op een passende manier. En dan draait het niet om de formele participatie, maar juist om de informele: betrokkenheid van huurders bij hun wijk/buurt. Juist de betrokkenheid van bewoners is zo cruciaal voor onder andere leefbare wijken.

Tijdens een inspiratiesessie op 29 september zoomt KWH in op de informele kant van participatie. Het draait tijdens de sessie om leren vanuit onderzoek, delen van ervaringen inspiratie opdoen via best practices: wat werkt bij het betrekken van huurders?

Op het programma staat:

  • De presentatie van een landelijk onderzoek waarin 11.000 huurders hun mening gaven over betrokkenheid bij hun buurt. Je krijgt inzicht in of zij betrokkenheid ervaren vanuit hun corporatie en waar de kansen liggen voor corporaties om (informele) huurdersparticipatie aan te jagen. 
  • Inspiratie aan de hand van een 2l praktijkcases. Wat zijn in deze cases de succesfactoren?
  • Een ervaringscarrousel om onderling ervaringen uit te wisselen. Wat kun je leren van andere corporaties en hoe kun je dit vertalen naar je eigen praktijk?
  • Een gezamenlijke lunch.

Voor wie?

Deze Inspiratiesessie is met name interessant voor corporatiemedewerkers die binnen hun werk te maken hebben met het thema (informele) participatie en huurdersbetrokkenheid. Dat kan zijn in de rol van een beleidsmedewerker, maar ook een participatiemedewerker, een bewonersbegeleider of communicatieadviseur.

Kosten

De kosten bedragen € 295 per persoon exclusief btw voor niet-leden. KWH-leden krijgen korting en betalen € 195 exclusief btw.