Programmabijeenkomst Stedelijke Transformatie

Platform 31

dinsdag 11 oktober 2022 13:00 - 17:00
Utrecht
0,-

In het programma Stedelijke Transformatie werken ruim 30 concrete gebieden aan het versnellen, opschalen en verbeteren van hun binnenstedelijke transformaties. Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst op 11 oktober ontmoeten we elkaar om samen barrières weg te nemen en oplossingen te doorgronden. We besteden aandacht aan samenwerking, het verenigen van belangen en participatie. Natuurlijk bieden we volop ruimte voor kennisuitwisseling en het verbreden van uw netwerk. Ben jij erbij?