Consultatiebijeenkomst voor congres 24 november

woensdag 12 oktober 2022 11:00 - 13:00
Online evenement
Online evenement

Op woensdag 12 oktober en donderdag 13 oktober 2022 organiseren wij voor directeur-bestuurders twee online consultatiebijeenkomsten ter voorbereiding op ons verenigingscongres van donderdag 24 november 2022. 

Mocht u zelf niet aan de consultatiebijeenkomst deel kunnen nemen maar een van uw collega’s willen afvaardigen, wilt u dat ons laten weten? Dat kan door een mail te sturen naar [email protected]

Welke onderwerpen bespreken we met u?

Zoals u gewend bent praat ik u tijdens de consultatiebijeenkomsten bij over enkele actualiteiten en bespreek ik met u een aantal congresonderwerpen en de behandeling hiervan op het congres. We bespreken uiteraard hoe we verder gaan met de Nationale prestatieafspraken. De deadline voor de reality check woningbouwopgave door de provincies is dan inmiddels ook verstreken, wat zien we? En wat gaan we doen? 

Daarnaast hebben wij tijdens het congres van 9 juni jl. met elkaar afgesproken om de principes uit de notitie ‘Woningcorporaties en solidariteit: uitgangspunten’ in de Governancecode Woningcorporaties 2020 te verankeren, graag bespreek ik u het voorstel hiervoor. Tevens willen we het met u hebben over onze Permanente Educatie systematiek en over een aantal wijzigingen in het Reglement van de commissie Governancecode Woningcorporaties. 

Tenslotte, op het congres stellen we de begroting 2023 vast. Tijdens de consultatiebijeenkomsten praten wij u graag bij over de plannen voor volgend jaar en de manier waarop we die samen gaan vormgeven. 

Natuurlijk zorgen we er ook voor dat er voldoende ruimte is om vragen te stellen en mee te praten. Bent u erbij? 

Data en aanmelden consultatiebijeenkomsten

Aanmelden voor de bijeenkomst op 12 oktober kan via de roze aanmeldknop. Kunt u er 12 oktober niet bij zijn? Dan kunt u zich eventueel voor de bijeenkomst op 13 oktober aanmelden.

Donderdag 13 oktober 14.00 tot circa 15.30 uur