Mini-symposium opdrachtgeverschap 2.0

TU Delft

donderdag 20 oktober 2022 13:30 - 17:00
X, sportcentrum TU Delft
0,-

Klimaatverandering, schaarste aan mensen, materialen, ruimte en middelen, maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende verhoudingen tussen publieke organisaties en markt zorgen de laatste jaren voor grote veranderingen in de bouwsector. Wat betekenen deze veranderingen voor de opdrachtgevende rol van publieke organisaties? De leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw maakt de balans op.