Webinar benchmark prestatieveld Bedrijfslasten

Aedes

dinsdag 6 december 2022 12:30 - 14:00
Eigen werkplek
Online evenement
0,-

Gratis voor Aedes-leden

PE-punten
1,5

Aedes presenteert de benchmarkresultaten van 2022 vanuit een professionele studio. Tijdens de startwebinar op 29 november 2022 zijn de resultaten van de 5 prestatievelden toegelicht en besproken met gasten. Nu volgen er 6 aparte webinars over de 5 prestatievelden en over de verdieping nieuwbouw. In alle webinars is ruimte voor het stellen van vragen via de chat.

Op dinsdag 6 december 2022 vindt de webinar prestatieveld Bedrijfslasten plaats van half 1 tot 2 uur. Het prestatieveld Bedrijfslasten vergelijkt de kosten die woningcorporaties maken voor de bedrijfsvoering, exclusief onderhoudskosten. Het prestatieveld bestaat uit 1 deelscore met 1 indicator: geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten. De indicator is gebaseerd op de verantwoordingsinformatie (dVi).

In de webinar lichten wij de uitkomsten toe en gaan we in op trends.

Kijk de webinar terug