Webinar Beeldkwaliteit & Leefbaarheid #4: Schoon

donderdag 8 december 2022 13:00 - 15:00
Eigen werkplek
PE-punten
2

Woningcorporaties investeren veel om buurten en gebouwen leefbaar en veilig te houden. Hoe kan Beeldkwaliteit bijdragen aan veilig wonen voor de huurder? En hoe werkt dit in de praktijk bij corporaties? Met de beeldkwaliteitscatalogus kunnen woningcorporaties op uniforme wijze sturen op schoon, heel en veilig. 

In het laatste webinar van dit jaar over Beeldkwaliteit op 8 december staat het thema ‘Schoon’ centraal.  

Wanneer is schoon schoon, en hoe communiceer je hierover met alle (interne en externe) partijen die bij dit proces betrokken zijn? En op welke manieren kun je het instrument inzetten, bijvoorbeeld om schoon te monitoren en meldingen over onderhoud vast te leggen? We bespreken voorbeelden van verschillende corporaties en belichten ook de kant van de leverancier/contractpartners.

Aanmelden kan met de roze button.

Webinarreeks Beeldkwaliteit & Leefbaarheid 2022

Aedes organiseert dit jaar 4 verschillende webinars over Beeldkwaliteit & Leefbaarheid. In elke sessie gaan wij in op een thema binnen beeldkwaliteit en de praktische toepassing daarvan door corporaties. Hieronder alvast de data; meer informatie volgt.

#1 thema Veilig wonen - dinsdag 8 maart, van 10-12u  
#2 thema Heel (input voor MJOB) - dinsdag 17 mei, van 10-12u 
#3 thema volgt - dinsdag 11 oktober, Corporatiedag Den Bosch
#4 thema Schoon - donderdag 8 december, van 13-15u