Workshop Werken aan waardenvol huurdersbeleid Den Haag

Aedes i.s.m. de Argumentenfabriek

donderdag 8 december 2022 09:30 - 12:00
0,-

Gratis voor Aedes-leden

Hoe kunnen corporaties hun beleid beter laten aansluiten bij wat huurders belangrijk vinden? De Argumentenfabriek heeft voor Aedes een onderzoek gedaan naar waarden en leefwerelden van huurders. Dit onderzoek is aangevuld met een werkboek, waarmee we in de workshop concreet aan de slag gaan.

De kernvragen hierbij zijn: 

  • Waarom reageren huurders die op papier dezelfde ‘harde’ kenmerken hebben, tóch verschillend op beleid? 
  • En op welke ideeën brengt ons dat om ons beleid hierop aan te passen?

In de workshop

  1. lichten we het onderzoek kort toe,
  2. denken we in groepen na over een concreet gebeurtenis en
  3. passen we het denkkader van het onderzoek direct toe, inclusief gezamenlijke brainstorm voor (nog) beter beleid.

Hierbij geldt: concreter is beter. Leuk als je erbij bent!

Kijk ook eens bij