Webinar Lancering nieuwe normenboek Kwaliteit in Balans

Resultaatgericht Samenwerken, een samenwerkingsverband van Aedes, Bouwend Nederland en OnderhoudNL 

maandag 12 december 2022 15:00 - 16:15
Eigen werkplek
Online evenement
0,-

Gratis

Wat is er nieuw in het herziene normenboek Kwaliteit in Balans (KiB)? Je hoort het tijdens de webinar op maandag 12 december 2022, waar het nieuwe normenboek wordt gelanceerd. Dit nieuwe normenboek is in lijn met de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken.

Aan bod komen: welke nieuwe normen zijn toegevoegd? Wat is de koppeling en relatie met beeldkwaliteit en de NEN 2767? Ook is er uitgebreid aandacht voor wat KiB is, waarvoor je het kunt gebruiken en hoe KiB ook voor jouw organisatie kan werken. Meer weten? 

Kijk de webinar terug

Programma

  • Welkom
  • Wat is KiB? -  Ricardo Romers (Smits vastgoedzorg)
  • Het nieuwe normenboek ‘Kwaliteit in Balans - Tafelgesprek met Geert Vijverberg (Vijverberg Consulting) en Mark Valies (Rutges Vernieuwt)
  • Hoe en waarvoor kun je KiB gebruiken? - Frits Isenbügel (Talis)
  • Toekomst van KiB - Tafelgesprek Edwin Meeuwsen (OnderhoudNL) en Erik van Assen (Aedes)
  • Afsluiting
Expert
Erik van Assen
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Waarvoor kun je KiB gebruiken?

KiB ondersteunt de vraagspecificatie, formuleert kwaliteitsuitgangspunten, maakt de vertaalslag naar prestatie-eisen, doet de projectopname, maakt de keuze voor het best passende scenario en doet de aanvangs- en eindkeuring.

De KiB methode is (vooralsnog) toegespitst op de woningbouw (bestaande bouw) en werkt van hoog naar laag en van grof naar fijn vanuit kwaliteitsthema’s (functies) naar kwaliteitsvelden (functievelden). Kwaliteitsuitgangspunten (functionele uitgangspunten) zijn uitgewerkt in prestatie-eisen. Prestatie-eisen vallen uiteen in de minimaal vereiste prestatie na realisatie van een activiteit en de prestatie in de beheerperiode tot de volgende activiteit.

Kijk ook eens bij

KiB ondersteunt alle typen projecten

Onderhouds- en investeringsprojecten vergen een aanpak waarbij een helder en integraal programma van eisen (PvE) aan de projectvoorbereiding ten grondslag ligt. Een goede vraagspecificatie, met daarbinnen een heldere en complete beschrijving van de vastgoedkwaliteit, is essentieel. De eerste fasen van het project zijn van grote invloed op de uiteindelijke kosten van het project.

Bij Resultaatgericht Samenwerken (RGS) wordt op een andere wijze (functioneel specificeren) uitgevraagd dan bij traditionele projecten. Opdrachtgevers schrijven de vereiste kwaliteit (resultaat) voor in functionele termen. Opdrachtnemers presenteren maatregelen in verschillende scenario’s om die kwaliteit te bereiken. Functioneel specificeren vereist dat die kwaliteit meetbaar en bespreekbaar is en zoveel mogelijk gestandaardiseerd wordt uitgewisseld.

In de (bestaande) woningbouw is er 1 methode die zowel integraal het onderhoud als uitrustingsniveau en dus alle typen projecten in de functionele uitvraag kan ondersteunen en die methode is Kwaliteit in Balans.

Kijk ook eens bij