Samenwerken aan veerkrachtige wijken

Voor leden van Woonbond, Actiz, Sociaal Werk Nederland, VNG en Aedes.

maandag 6 maart 2023 15:00 - 17:00
online
Online evenement
0,-

Lokaal samenwerken aan leefbare wijken en buurten
- met de veerkrachtkaarten van Aedes

De veerkracht van wijken staat onder druk, zo laat ook landelijk onderzoek van Aedes zien. We kennen allemaal wel een buurt die extra aandacht nodig heeft. Een buurt waar veel kwetsbare mensen wonen, mensen die op een of ander vlak ondersteuning nodig hebben.

Wanneer een buurt of wijk veel kwetsbare bewoners heeft en ook de overlast en onveiligheid toenemen, dan is de veerkracht van de buurt in het geding. Veerkracht gaat over hoe een buurt omgaat met een toenemende concentratie van kwetsbare bewoners. Hoe kunnen we samen werken aan de veerkracht van wijken?

En hoe krijg je veerkracht inzichtelijk op lokaal niveau? De veerkrachtkaarten brengen dit in beeld en helpen om hierover met elkaar het gesprek aan te gaan. Werk jij bij een gemeente, zorg- of welzijnsinstelling, corporatie of bewoners- of huurdersorganisatie? En wil je meer weten? Dan is dit webinar iets voor jou.

Kijk ook eens bij

Lokaal samenwerken

Werken aan leefbare wijken kunnen we niet alleen. Onderlinge samenwerking is nodig om de veerkracht van een wijk of buurt te verbeteren. Als medewerker bij een gemeente, huurdersorganisatie, welzijns- en zorginstelling ben je (bijna) dagelijks actief in de wijk en in contact met bewoners. Samen met partners speel je een belangrijke en zichtbare rol in de wijk. Maar hoe krijg je inzicht in de veerkracht van de wijken waar jouw organisatie actief is? Dat laten de veerkrachtkaarten van Aedes zien.

Veerkrachtkaarten in het kort

De veerkrachtkaarten geven per gemeente en per buurt aan waar kwetsbare bewoners concentreren en waar dit samengaat met een toename van overlast of onveiligheid. De kaarten helpen je bij het gesprek met partners. Je deelt met elkaar de achterliggende verhalen en je leert van elkaars ervaringen. Samen geef je betekenis aan wat de kaart signaleert. De kaarten helpen bij het maken van een onderbouwde analyse van de huidige situatie. Op basis hiervan kun je een gezamenlijke aanpak formuleren en gericht(er) aan de slag gaan voor een prettig thuis voor bewoners.  Woningcorporaties hebben toegang tot de kaarten in het Aedes-datacentrum.

Voor wie?

Dit webinar is interessant voor medewerkers die actief betrokken zijn bij de leefbaarheid van wijken (strategen, beleidsmedewerkers, sociaal domein werkers etc). We nodigen je ook van harte uit om samen  met een collega van een partnerorganisatie aan te melden.

Na slechts 2 uur weet je precies wat veerkracht is in de context van het zorgdomein en hoe de veerkrachtkaarten hierbij helpen. Ook krijg je voorbeelden van de toepassing in verschillende gemeenten, en hoe de kaarten kunnen ondersteunen bij de lokale opgave. Uiteraard is er voldoende ruimte voor vragen en interactie. Spreker is Jeroen Frissen van Circusvis,

Geen lid van Aedes?
Het aanmaken van een gratis Aedes-account is nodig voor aanmelden. Gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Na aanmelden ontvang je een automatische deelnamebevestiging. Enkele dagen voor de webinar ontvang je per mail een bevestiging met deelnamelink
.

NB Mocht je na afloop van de webinar je gegevens willen laten verwijderen, mail dan naar [email protected]