Groene Huisvesters: Biobased materialen uit eigen regio

Aedes, Groene Huisvesters, ministerie BZK

woensdag 8 maart 2023 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

Hoeveel materiaal gebruiken corporaties in Nederland? Waar liggen kansen om meer circulair te werken? Hoe kunnen de bouw en landbouw elkaar helpen om uit de stikstof- en klimaatcrisis te komen? Teeltgewas van eigen bodem is een mooie innovatieve kans voor de landbouw én voor de bouw.

De Bouwhulpgroep gaat in op ‘Woningcorporaties aan de slag met circulair renoveren’, het onderzoek naar materialenstromen bij woningcorporaties.

Wonion, Fien Wonen, Portaal en de Alliantie delen de ervaringen met het toepassen van biobased materialen uit de regio. Zij participeren als één van de partijen om de regionale circulaire economie een impuls te geven.

Woningcorporaties helpen om de komende jaren versneld concrete stappen te zetten naar circulair (ver)bouwen. Dat is het doel van het Versnellingslab circulair bouwen, het nieuwe, (meerjarige) leer- en ontwikkelprogramma van Groene Huisvesters, Cirkelstad, Alba Concepts, Aedes en Platform31. Wat het lab jou kan bieden en hoe je als corporatie kunt aansluiten hoor je tijdens deze sessie.

Groene Huisvesters introduceren de start van de Centrifugegroep die zich bezighoudt met een samenwerking op de inkoop van biobased materialen. Wil je meedoen met de gezamenlijke inkoop of het Versnellingslab circulair bouwen, stuur een mail naar Groene Huisvesters

Deze sessie is interessant voor bestuurders.
Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en het ministerie van BZK.