Regiobijeenkomst Samen aan de slag met volkshuisvesting (Zuid-Holland en Zeeland)

Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties samen met de Coalitie Zo doen we dat!. De coalitie bestaat uit ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Sociaal Werk Nederland, Valente, VNG en de Woonbond.

maandag 27 maart 2023 10:00 - 17:00
Postillion Hotel & Convention Centre WTC

Hoe kom je tot een succesvolle samenwerking tussen wonen, zorg en welzijn? Wat werkt wel en wat niet? En hoe ondersteunt de Nationale Woon- en Bouwagenda (NWBA) van minister Hugo de Jonge je hierbij? Krijg antwoord op deze vragen tijdens een van de 5 regionale bijeenkomsten Samenwerken aan volkshuisvesting tussen 27 maart en 6 april 2023. De bijeenkomsten bestaan uit een ochtend- en middagdeel en worden georganiseerd door de coalitie Zo doen we dat! en het ministerie van BZK.

Ochtendprogramma

10.00 -12.00 Maatschappelijke coalitie Leefbare en Vitale wijken (Actieagenda Wonen)

De coalitie gaat in gesprek met landelijke en lokale bestuurders over de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden om tot een succesvolle samenwerking te komen. Daar komen ook dé 7 leidende principes naar voren voor het vormgeven van samenwerking, waarbij inwoners of ontschotte financiering centraal staan.  Die principes heeft de coalitie opgehaald tijdens een reeks webinars in 2022.

Middagprogramma

12.00 – 17.00 In gesprek over de Nationale Woon- en Bouwagenda

De opgave om voldoende huisvesting, zorg en begeleiding voor verschillende mensen te realiseren is enorm. Er is een grote behoefte aan (nieuwe) wijken die betaalbaar, duurzaam en leefbaar zijn. Hoe kan de NBWA stakeholders zoals provincies, gemeenten, corporaties, marktpartijen en andere belanghebbenden ondersteunen om deze opgaven samen aan te pakken? Het ministerie van BZK gaat hierover met je in gesprek.

Data en regio’s

  • Maandag 27 maart in Rotterdam voor de regio’s Zuid-Holland en Zeeland
  • Dinsdag 28 maart in Amsterdam voor de regio’s Noord-Holland, Flevoland en Utrecht
  • Maandag 3 april in Eindhoven voor de regio’s Noord-Brabant en Limburg
  • Dinsdag 4 april in Leeuwarden voor de regio’s Drenthe, Groningen en Friesland
  • Donderdag 6 april in Ede voor de regio’s Overijssel en Gelderland

Voor wie interessant?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, managers, strategen en programmamanagers in wonen, zorg en welzijn die domein-overstijgend nauwer willen samenwerken of dit al doen.