Groene Huisvesters: Gezond binnenmilieu en ventilatie

Aedes, Groene Huisvesters, RVO

woensdag 19 april 2023 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

Hoe informeer je bewoners over het belang van ventilatie en de juiste toepassing ervan? Het kost meer energie om vochtige lucht op te warmen, maar hoe leg je dat uit aan je bewoner? Vocht en schimmel vormen een gezondheidsrisico, wie kan je helpen deze boodschap aan de bewoner over te brengen? Hoe stimuleer je huurders voldoende te ventileren?

Om energiekosten te besparen zetten huurders ramen en ventilatieroosters dicht. Ook mechanische ventilatie worden door huurder uitgezet. Corporaties zien een toename van de schimmel- en vocht in de woningen. De gezondheid van de bewoner is in het geding.

GGD Amsterdam gaat in op gezond binnenklimaat en de rol van de GGD en de corporatie over de communicatie over gezondheid en ventilatie.

De Alliantie heeft een programma communicatie met bewoners over ventilatie en het gebruik van een duurzame warmtebron in de woning. Ook de Brabantse Lente-corporaties (Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg en Zayaz) delen de gezamenlijk aanpak van verwarmen, ventileren en koelen. 

De Woonbond deelt de programma’s die zij uitrollen om energiearmoede te bestrijden en gaat in op de communicatie rondom gezond wonen.

Neem jouw huurdersorganisatie mee naar deze sessie en leer van de praktijk!
Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig.