(Lokaal) samenwerken aan wonen, zorg en welzijn

donderdag 1 juni 2023 09:30 - 11:30
online

Hoe werk je samen bij het huisvesten van aandachtsgroepen en ouderen met een zorgvraag? Welke dilemma’s kom je tegen? En hoe handel je in lastige situaties? Elke corporatie heeft zijn eigen ervaring in de lokale samenwerking. In dit webinar delen we deze ervaringen en wisselen we kennis uit.

We beginnen plenair met een toelichting op de (nieuwe) wetgeving rond wonen en zorg voor ouderen en aandachtsgroepen. Daarna gaan we in kleine groepjes met elkaar in gesprek over 3 vragen:

  1. Werk je van binnen naar buiten of van buiten naar binnen?
  2. Is de corporatie primair van de stenen of ook voor de zorg?
  3. Als we het als corporatie niet eens zijn met de beoogde zorg(-afspraak) voor een complex, kunnen we niet van start met een project?

Programma

09.30 uur 
Wat komt er op corporaties af en wat wordt er van ze verwacht? 
Praktijkvoorbeeld: hoe werk je domein overstijgend samen tussen corporatie, gemeente en zorg?

09.55 uur
Plenaire presentatie ronde 1


10.25 uur
Pauze

10.30 uur
Ronde 2 en ronde 3

11.30 uur
Einde met plenaire samenvatting/ nieuwe inzichten en behoeften
en doorkijk nar vervolgbijeenkomsten.

Voor wie?

Voorbereiding hiervoor is niet nodig, maar bij je aanmelding vragen we wel een aantal kenmerken van je corporatie zodat wij vooraf op basis van deze input de groepjes kunnen indelen. Het doel is om (elkaar) beter te leren kennen en laagdrempelig ervaring uit te wisselen.

De bijeenkomst is voor leden van het netwerk Wonen en zorg en voor beleidsmedewerkers van corporaties die werken aan het huisvesten van aandachtsgroepen.