Presentatie uitkomsten doorrekeningen NPA

woensdag 7 juni 2023 10:30 - 12:00
via Teams
Online evenement

Voor bestuurders van woningcorporaties organiseren we een online sessie waar we, ter voorbereiding op het Aedes-congres, de uitkomsten presenteren van de actualisatie van de doorrekeningen van de Nationale Prestatieafspraken. De digitale presentatie is op woensdag 7 juni van 10:30 tot 12:00 uur en wordt verzorgd door ABF Research en Ortec Finance, die de actualisatie hebben uitgevoerd. Tijdens deze bijeenkomst worden de geactualiseerde uitgangspunten toegelicht, de uitkomsten gedeeld en is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen.

Wat betekenen de doorrekeningen en wat zijn de vervolgstappen?

De afgelopen periode is gewerkt aan die actualisatie van de doorrekeningen van de Nationale Prestatieafspraken. Een nieuwe doorrekening was eerder nodig dan de geplande mid-term review in 2024, gegeven de sinds vorige zomer verslechterde economische omstandigheden. Zoals aangekondigd zullen we tijdens het Aedes-congres op 15 juni met elkaar bespreken wat de uitkomsten van deze doorrekeningen betekenen en wat de vervolgstappen zijn.