Benchaction: De duurzaamheidsopgave in de praktijk

Aedes

dinsdag 20 juni 2023 11:00 - 12:30
Eigen werkplek
Online evenement
0,-

Gratis voor Aedes-leden

PE-punten
2

Woningcorporaties blijven hun woningen actief verduurzamen. Afgelopen jaar zijn de huurwoningen verder geïsoleerd en verbeterd zodat ruim 2% minder energie nodig is. Het aandeel E-, F-, G-labels is afgenomen, terwijl het aandeel A- en B-labels flink is toegenomen. Door meer isolatie, meer zonnepanelen en duurzamere technische installaties neemt het gemiddelde energieverbruik steeds verder af.

Desondanks zijn er nog veel stappen te zetten. Hoe kun je als corporatie bewust sturen op de netto warmtevraag? Welke creatieve wegen zijn er om te versnellen? En hoe maak je afspraken met samenwerkingspartners?

Deze benchactionsessie gaat over de resultaten van de Aedes-benchmark én Aedes-forecast. De Aedes-benchmark geeft inzicht in de energielabelwaarde, de isolatieprestatie en de directe CO2-uitstoot van corporatiewoningen van het afgelopen jaar. De Aedes-forecast geeft inzicht in de ambities, plannen en knelpunten van de duurzaamheidsopgave.

Daarna neemt programmamanager Duurzaamheid Wim Bakker de aanwezigen mee in de praktijk bij Woonzorg Nederland. Wat staat er bijvoorbeeld in hun nieuwe visie duurzaamheid (2022), de ondernemingsvisie 2023-2026 en de daaruit voortvloeiende aanscherping van de verduurzamingsopgave? Waarom plannen en monitoren ze nu behalve op labels ook op CO2-uitstoot en Isolatiestandaard? En wat zijn hun grootste uitdagingen en hoe gaan ze daarmee om?

Kijk ook eens bij

Programma:

  • Opening en welkom – Kathalijne van den Brekel en Anne van Stijn (Aedes)
  • Aedes-benchmark en -forecast, prestatieveld duurzaamheid – Anne van Stijn en Silvia Boldeanu (Aedes)
  • Praktijkvoorbeeld Woonzorg Nederland – Wim Bakker (Woonzorg Nederland)
  • Mogelijkheid tot het stellen van vragen

Ben je erbij?

Meld je dan aan via de roze aanmeldknop.

PE-punten

Directeur-bestuurders ontvangen 2 PE-punten voor het bijwonen van deze sessie.