Forumcafé 2-fasen-aanpak bij projecten

Opdrachtgeversforum in de bouw

dinsdag 20 juni 2023 14:00 - 16:30
0,-

Gratis

De Ambassadors of Change van het Opdrachtgeversforum in de bouw organiseren op 20 juni 2023 een Forumcafé over de 2-fasen-aanpak bij projecten.

Doel van het forumcafé is om in een informele setting kennis en ervaringen uit te wisselen met andere opdrachtgevers in de bouwsector, waaronder woningcorporaties. Kleine groepen spreken elkaar over verschillende onderwerpen. In 2 rondes kun je aan verschillende tafels aanschuiven om in ontspannen sfeer ervaringen, knelpunten en goede voorbeelden te delen.

Bij een 2-fasen-aanpak doorlopen opdrachtgever en opdrachtnemer, na aanbesteding, gezamenlijk een extra ontwerp- en engineeringsfase (fase 1). Aan het einde van deze fase wordt pas de definitieve prijs voor de realisatiefase (fase 2) vastgesteld. Daarna voert – in principe en bij voorkeur – dezelfde opdrachtnemer deze realisatiefase uit. Dit moet leiden tot minder onzekerheden tijdens de realisatie en een betere risicobeheersing voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.

2-fasen-aanpak bij woningcorporaties

Het thema van 1 van de gesprekstafels is: vroege marktbenadering en 2-fasen-aanpak bij woningcorporaties. Ron Sierink en Arnout Olde van Woonin gaan in gesprek over deze specifieke vorm van vroege samenwerking bij corporaties.

De selectie van de marktpartij(en) vindt plaats na een meervoudige onderhandse aanbesteding (corporaties zijn vooralsnog niet aanbestedingsplichtig), vanuit een zeer vroege fase (Voorlopig Ontwerp of eerder). De ontwerp- en uitwerkingsfase kun je zien als fase 1. De realisatie is dan fase 2, er wordt dan – indien nog steeds passend – verder gewerkt met hetzelfde bouwteam.

Deze strategie biedt de marktpartijen kans hun kennis en ervaring (en ook hun verantwoordelijkheid) in een vroeg stadium in te brengen. Voor corporaties als opdrachtgever biedt het de kans om in fases, van grof naar fijn, regie te hebben en houden over het project en in dat proces verschillende beslismomenten in te bouwen. En om naast (plafond)prijs de marktpartijen uit te dagen op specifieke projectuitdagingen en-risico’s.