Q&A-sessie met BZK over Wet Versterking Regie Volkshuisvesting

exclusief voor leden van Aedes

woensdag 20 september 2023 09:30 - 11:00
online
Online evenement

Op 14 juli is het wetsvoorstel Wet Versterking Regie Volkshuisvesting (Wvrv) naar de Raad van State gestuurd. Het wetsvoorstel omvat wijzigingen in verschillende wetten zoals de Omgevingswet, Woningwet, Huisvestingswet 2014 en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 

 

We kunnen ons voorstellen dat corporaties hierover nog vragen hebben. Daarom organiseren we deze Q&A-sessie met BZK.

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel moet het Rijk, provincies en gemeenten instrumenten geven om te sturen op voldoende woningen voor de juiste doelgroep.

Bekijk de documenten van het wetsvoorstel dat naar de Raad van State is gestuurd. En lees de Aedes-reactie op de eerdere consultatieversie en de samenvatting van het wetsvoorstel.

Vragen vooraf insturen

We kunnen ons voorstellen dat er na het lezen van de samenvatting of het gehele voorstel nog vragen zijn. BZK gaat tijdens de online sessie in op de vragen.

Graag ontvangen we van te voren (voor 15 september) je vragen, dit mag naar Job Borggreve: [email protected].