Groene Huisvesters: Renovatie aanpak 3.0 - materiaal, klimaat en energie

Groene Huisvesters

woensdag 4 oktober 2023 10:00 - 11:30
Online
Online evenement
0,-

OFW Dronten werkt vanuit de integratie tussen de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit aan haar moderniseringsprogramma. De Trias Energetica is uitgebreid met de Trias Materia en Natura. Met deze renovatie aanpak 3.0. draagt zij bij aan betaalbare woonlasten tegen een goed comfort, met oog voor een gezonde leefomgeving. De toepassing van materialen met een lage impact, biobased materialen uit eigen regio, hergebruik en circulair werken zijn uitgangspunten (materiaal). Bij klimaatadaptatie gaat het om hittestress, wateroverlast, droogte maar ook het bevorderen van de biodiversiteit (natuur). Participatie van de huurders bij de renovatie is onderdeel van de aanpak. Het gaat OFW om betaalbaar en gezond wonen.

  • Kars Orsel van OFW presenteert de renovatie van 400 woningen volgens de aanpak 3.0 waarbij materiaal, klimaat en energie samenkomen in de uitvoering van het project.
  • Jan Willem van der Groep gaat in op circulariteit in deze renovatie en de samenwerking met partijen in Flevoland
  • Lourens Forsma van IVN gaat in op participatie binnen dit renovatieproject om huurders te stimuleren bij te dragen aan een groene leefomgeving.
  • Tom Thomaes van Groene Huisvesters vertelt over de groene bril die in dit project bijdraagt aan het integreren van opgaven en het benutten van koppelkansen.

Neem jouw eigen ketenpartners en/of huurdersorganisatie mee naar deze sessie!

Gratis dankzij een bijdrage van Aedes, Groene Huisvesters en het ministerie van BZK.