Studiedag Huurincasso 2023

Nestas

woensdag 4 oktober 2023 09:30 - 16:30
Carlton President Hotel Utrecht
465,-

exclusief 21% btw

De rol van woningcorporaties in het huidige economische en maatschappelijke klimaat is het centrale thema op de zesde editie van de studiedag Huurincasso op 4 oktober 2023 in Utrecht.

Achtergrond

Het is de taak van woningcorporaties om te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met een laag inkomen. Maar heeft de woningcorporatie ook de rol om huurders te ondersteunen die, ondanks een betaalbare huur, niet rond kunnen komen? Waar ligt de grens van wat de corporatie kan en mag doen? Of ligt hier een rol voor de Rijksoverheid zoals het Nibud bepleit?

Een andere vraag is of woningcorporaties ook op een socialere manier gerechtelijk kunnen of zelfs moeten incasseren. Deze vraag speelt niet alleen binnen de sector, maar het is een vraag die breed wordt gesteld. Vaak wordt een huurschuld bij een gerechtelijke procedure fors met kosten verhoogd. Daarmee wordt het voor de huurder nog moeilijker om de schuld te betalen. Er zijn inmiddels voorbeelden van woningcorporaties die het initiatief nemen om tot socialere afspraken met een incassopartner te komen. De vraag is alleen of dit echt van de woningcorporaties kan worden gevraagd, gelet op hun inspanningen in de minnelijke fase.

Programma

Tijdens het ochtendprogramma van de zesde editie van de Studiedag Huurincasso geven diverse sprekers hun visie geven op de actualiteit én wat de rol van de woningcorporatie in het huidige economische klimaat is. Deze sprekers zijn onder andere Nadja Jungmann (lector schulden en incasso Hogeschool Utrecht), Jos Versteeg (manager incasso Woonstad Rotterdam), Michelle van Tongerloo(huisarts en straatarts in Rotterdam en Hülya Kat (D’66-Kamerlid voor armoede- en schuldenbeleid).

Tijdens de middag zijn er twee sessierondes waarin kennis en vaardigheden centraal staan.

Voor wie?

Managers wonen, beleidsmedewerkers en medewerkers van woningcorporaties die contact hebben met huurders met schuldenproblematiek, bijvoorbeeld woon- en wijkconsulenten en complexbeheerders. En ook commerciële verhuurders, schuldhulpverleners, budgetcoaches, bewindvoerders en medewerkers van incassobureaus en gerechtsdeurwaarders die contact (willen) onderhouden met verhuurders.