Warmtetour 2023: gasloos in gestapelde bouw

Platform 31

donderdag 5 oktober 2023 13:00 - 15:00
Online
Online evenement
0,-

Corporaties staan voor de opgave om uiterlijk in 2030 450.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken. Wordt in een woning met label D of beter de cv-ketel vervangen? Corporaties vervangen de cv-ketel in principe door een duurzamer alternatief. Dit hebben ze afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken.

Niet alle wijken krijgen een groot warmtenet. In eengezinswoningen wordt dan voor een (hybride) warmtepomp of een andere duurzame installatie gekozen. Maar voor meergezinswoningen en gestapelde bouw zijn individuele installaties vaak niet zo’n logische keuze. 

Hoe kunnen woningcorporaties complexen met gestapelde woningen toch gasloos maken? Welke warmteconcepten kunnen dan worden toegepast? Én, wat betekent dit voor de haalbaarheid en kosten? We delen praktijkvoorbeelden en ervaringen van kleinschalige warmtenetten op blokniveau en staan stil bij geleerde lessen. We zetten in op 3 verschillende concepten:

  1. Een hoge temperatuur installatie op het dak, of naast het complex. Hierbij zijn zo min mogelijk ingrepen nodig aan de isolatie van de schil en het afgifte systeem van het complex.
  2. Een laag temperatuur installatie die gebruikmaakt van warmteopslag.
  3. Een warmte netwerk door verschillende bouwblokken te clusteren. Overcapaciteit in 1 van de bouwblokken wordt gedeeld met de rest.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de serie Warmtetour 2023. Speciaal voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector organiseren Aedes en Platform31, met partners Techniek NL en Bouwend Nederland, de Warmtetour 2023. De Warmtetour bestaat uit 4 bijeenkomsten waar corporaties en hun bouw- en installatiepartners hun ervaring met verschillende warmteconcepten delen. Je krijgt handvatten en oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk van de energietransitie. Je kunt je voor iedere bijeenkomst apart opgeven.

Data andere sessies:

Voor wie?
De Warmtetour is interessant voor portefeuillemanagers, managers vastgoed, projectmanagers/-leiders, vastgoedstrategen en adviseurs verduurzaming bij corporaties. Ook leden van Bouwend Nederland en TechniekNL zijn van harte welkom.