Renoveren of sloop-nieuwbouw?

dinsdag 10 oktober 2023 10:30 - 12:00
0,-

gratis

In deze bijeenkomst bespreken we de resultaten van de data-analyses over de opgaven van sloop-nieuwbouw en bespreken we kort de verkenning naar de milieueffecten bij de diverse varianten die we hebben uitgevoerd en de handreiking overwegingen bij sloop-nieuwbouw versus renoveren.

 

Aedes heeft samen met IJkx, RIGO en W/E Adviseurs een onderzoek uitgevoerd om de opgave van sloop-nieuwbouw voor de komende jaren in kaart te brengen. Daarbij hebben we ook een verkenning gedaan naar de milieueffecten bij sloop-nieuwbouw en renovaties. Aanvullend hebben we een handreiking over de overwegingen voor wel of niet slopen, danwel renoveren gemaakt.

 

Deel 1: data-analyse van de opgaven sloop-nieuwbouw (in de ochtend)
Deel 2: verdieping op de milieueffecten en overwegingen bij sloop-nieuwbouw en renoveren (in de middag)

Om inzicht te geven in de argumenten is eerst een analyse gemaakt van de door corporaties gesloopte woningen in de periode 2018-2021. Welke woningen waren dat, waar stonden deze woningen en hoe verhoudt de sloop van de verschillende type woningen zich tot de voorraad? Daarnaast zijn een enquête en 3 groepsinterviews gehouden om een beeld te krijgen van de argumenten die spelen bij sloop-nieuwbouw. Op basis hiervan is een onderzoeksrapport geschreven. Aan de vraag of renovatie duurzamer is dan sloop-nieuwbouw is een apart onderzoek gewijd. Hierin is de CO2 impact van sloop-nieuwbouw afgezet tegen verschillende varianten van renovatie, zowel in termen van energie als materiaalgebruik. Het onderzoek biedt direct een handvat voor de afweging tussen sloop-nieuwbouw en renovatie in termen van CO2 impact. 

De handreiking toont handvatten voor corporaties bij de afweging tussen sloop-nieuwbouw en renovatie. Dit is geen mathematisch model, maar een checklist met alle aspecten om mee rekening te houden.
 

Programma

In deze bijeenkomst bespreken we de resultaten van de data-analyses over de opgaven van sloop-nieuwbouw en komt kort de verkenning naar de milieueffecten aan de orde. 

 • data-analyse van de opgave sloop-nieuwbouw
  - inleiding
  - toelichting op data-analyse
  - in gesprek over de opgave sloop-nieuwbouw: aan de hand van een aantal stellingen
 • toelichting op verkenning van milieueffecten
  - in gesprek over de milieueffecten: aan de hand van aantal stellingen
 • handreiking