Verdieping op milieueffecten en overwegingen bij renoveren of sloop-nieuwbouw

dinsdag 10 oktober 2023 13:00 - 16:30
0,-

gratis

In deze bijeenkomst bespreken we de resultaten van de data-analyses over de opgaven van sloop-nieuwbouw en bespreken we kort de verkenning naar de milieueffecten bij de diverse varianten die we hebben uitgevoerd en de handreiking overwegingen bij sloop-nieuwbouw versus renoveren.

 

Aedes heeft samen met IJkx, RIGO en W/E Adviseurs een onderzoek uitgevoerd om de opgave van sloop-nieuwbouw voor de komende jaren in kaart te brengen. Daarbij hebben we ook een verkenning gedaan naar de milieueffecten bij sloop-nieuwbouw en renovaties. Aanvullend hebben we een handreiking over de overwegingen voor wel of niet slopen, danwel renoveren gemaakt.

 

Deel 1: data-analyse van de opgaven sloop-nieuwbouw (in de ochtend)
Deel 2: verdieping op de milieueffecten en overwegingen bij sloop-nieuwbouw en renoveren (in de middag)

Om inzicht te geven in de argumenten is eerst een analyse gemaakt van de door corporaties gesloopte woningen in de periode 2018-2021. Welke woningen waren dat, waar stonden deze woningen en hoe verhoudt de sloop van de verschillende type woningen zich tot de voorraad? Daarnaast zijn een enquête en 3 groepsinterviews gehouden om een beeld te krijgen van de argumenten die spelen bij sloop-nieuwbouw. Op basis hiervan is een onderzoeksrapport geschreven. Aan de vraag of renovatie duurzamer is dan sloop-nieuwbouw is een apart onderzoek gewijd. Hierin is de CO2 impact van sloop-nieuwbouw afgezet tegen verschillende varianten van renovatie, zowel in termen van energie als materiaalgebruik. Het onderzoek biedt direct een handvat voor de afweging tussen sloop-nieuwbouw en renovatie in termen van CO2 impact. 

De handreiking toont handvatten voor corporaties bij de afweging tussen sloop-nieuwbouw en renovatie. Dit is geen mathematisch model, maar een checklist met alle aspecten om mee rekening te houden.
 

Programma

In deze middagbijeenkomst krijg je een verdieping op de verkenning die is gedaan naar de milieueffecten van sloop-nieuwbouw en renoveren. Daarnaast gaan we met elkaar op een interactieve wijze aan de slag met de overwegingen die spelen bij sloop-nieuwbouw en renoveren.