Workshop implementatie TCO methodiek (Total Cost of Ownership)

Aedes en Wereldstad

woensdag 25 oktober 2023 09:30 - 13:00
PE-punten
3

Aedes en Wereldstad organiseren een interactieve workshop over het implementeren van de TCO methodiek (Total Cost of Ownership) binnen corporaties. De TCO-benadering biedt een robuust framework voor corporaties om investeringsbeslissingen te nemen die niet alleen financieel verantwoord zijn op de korte termijn, maar ook duurzaam en kosteneffectief op de lange termijn. Deze benadering bevordert bovendien interne samenwerking en kan als basis dienen voor externe activiteiten. De praktijk is iets weerbarstiger en daarom organiseren we in het najaar verschillende workshops over de implementatie van de TCO.

Het doel van deze workshop is om met elkaar inzicht te krijgen in het belang van de TCO-methodiek en om gezamenlijk stappen te zetten naar een succesvolle implementatie. Wij geloven dat deze methode ons kan helpen om weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van onderhoud, renovatie en investeringen, waardoor we onze middelen optimaal kunnen benutten.

Programma

Tijdens de workshop zullen we informatie delen over de TCO-methodiek en bespreken hoe we deze kunnen toepassen binnen jullie corporatie. We zullen kijken naar verschillende aspecten, zoals de levenscycluskosten, onderhoudsbudgetten en de impact van investeringsbeslissingen op de lange termijn. Daarnaast zullen we ervaringen uitwisselen en van elkaar leren om de implementatie zo effectief mogelijk te maken. Hiervoor staat een aantal casussen centraal.

In het tweede gedeelte van de workshop gaan jullie zelf aan de slag met een eigen TCO en de Aedes TCOtool 2.0. Neem je je laptop mee? Wij zorgen voor lunch.

Doelgroep

Deze workshop is geschikt voor iedereen die betrokken is bij beleidsvorming, financiën, vastgoedbeheer en onderhoud. Ieders input en perspectief zijn van onschatbare waarde bij het implementeren van de TCO-methodiek. We nodigen je dan ook van harte uit om samen met één of meerdere collega’s te komen (graag allen individueel aanmelden).

Komt deze datum je niet uit?

Wij kijken ernaar uit om jullie te verwelkomen bij de workshop en samen te werken aan een succesvolle implementatie van de TCO-methodiek. Mocht je deze datum niet kunnen, er volgen dit jaar nog 2 sessies. Hou de Aedes agenda in de gaten.

Expert
Gaby van der Peijl
Adviseur opdrachtgeverschap & inkoop