Discussiedagen Sociale Huisvesting 2023

Plaform31 in samenwerking met Kennisplatform Corpovenista, de Faculteit Bouwkunde TU Delft en Aedes

maandag 30 oktober 2023 09:00 - 00:00
550,-

(inclusief overnachting en verblijfskosten, exclusief btw)

Sturend aan de slag met volkshuisvesting is het centrale thema van de negende editie van de Discussiedagen Sociale Huisvesting op 30 en 31 oktober 2023. Tijdens deze tweedaagse delen bevlogen strategen en experts in woonbeleid hun ideeën en oplossingen voor het versneld en beter aanpakken van de meest urgente woonvraagstukken. Om te leren van elkaars ervaringen en met elkaar de grenzen te verkennen van wat wenselijk en mogelijk is.

Deelnemers aan deze tweedaagse bijeenkomst schrijven voorafgaand een paper met hun analyse, visie of idee over een van de 5 thema’s:

  1. Woningen voor middeninkomens
  2. Leefbaarheid en veiligheid
  3. Samenwerken aan een thuis voor iedereen
  4. Flexibiliteit in wonen
  5. Regie in de volkshuisvesting

Werkwijze bij aanmelding

Om te beginnen schrijven alle deelnemers een abstract van 250-500 woorden waarin ze het onderwerp kort uiteenzetten en enkele stellingen toevoegen die de conclusie van hun paper in zich dragen. Zij uploaden hun abstract (Word of pdf) tijdens of na hun registratie via het aanmeldformulier. Dit kan tot 19 mei 2023.

Een klein organisatiecomité beoordeelt de ingediende abstracts en maakt zo nodig een selectie, als er te veel aanmeldingen zijn. Dit maakt het mogelijk hiaten te signaleren, de kwaliteit te wegen en suggesties te geven voor de uitwerking.

Voorafgaand aan de discussiedagen schrijven de geselecteerde auteurs een paper van maximaal 2.500 woorden. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat enkele auteurs gezamenlijk een paper schrijven. Dit jaar is het ook mogelijk om in plaats van een paper, je betoog ook in de vorm van een video, vlog (beide in mp4-format) of podcast (mp3) aan te leveren.

Tijdens de discussiedagen vinden sessies plaats, waarbij steeds enkele samenhangende papers ter discussie staan. De auteurs geven een korte pitch over hun paper in 1 van de thematische sessies. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en aantal papers zijn er parallelsessies op een deel van de dagen.

Na de discussiedagen zijn deelnemers in de gelegenheid hun papers aan te passen en met de opbrengst van de discussie te verrijken. Vervolgens brengen Platform31, TU Delft, Corpovenista en Aedes de paperbundel via het internet onder de aandacht gebracht van een breed publiek.

Workshop ‘Hoe schrijf ik een paper?’

Voor deelnemers aan de Discussiedagen voor wie het schrijven van een paper lastig is, zijn er 2 korte workshops: 1 over basisprincipes (juni), en 1 naar aanleiding van de conceptpapers (september). Hiervoor komen deelnemers in aanmerking waarvan het ingediende abstract is ontvangen en geaccepteerd. Bij je aanmelding kun je aangeven of je van dit aanbod gebruik wenst te maken. De exacte datum van de workshops wordt in overleg bepaald.

Voor wie?

Deelnemers zijn strategen en experts in wonen afkomstig uit de praktijk-, advies-, onderzoeks- en beleidssfeer van de sociale huisvesting.

Wat levert deelname je op?

  • Deelnemers aan eerdere edities waardeerden de intensieve debatten en benutten de mogelijkheid om hun plannen en ideeën te verrijken met de input van hun peers.
  • Zoals altijd ontvangen deelnemers ook dit jaar een bundel met alle ingediende papers en daarin gedeelde ideeën, voorstellen en oplossingen. Deze publiceert Platform31, zodat deze voor een breed publiek toegankelijk zijn.
  • Voor bestuurders en toezichthouders van woningcorporaties zijn door deelname aan de Discussiedagen PE-punten te behalen.