Warmtetour 2023 - isoleren of installeren?

Platform 31

dinsdag 21 november 2023 13:00 - 16:00
Steenwijk
0,-

Corporaties staan voor de opgave om uiterlijk in 2030 450.000 bestaande woningen aardgasvrij te maken. Wordt in een woning met label D of beter de cv-ketel vervangen? Corporaties vervangen de cv-ketel in principe door een duurzamer alternatief. Dit hebben ze afgesproken in de Nationale Prestatieafspraken.

Niet alle wijken krijgen een groot warmtenet. Voor die woningen zal een hybride warmtepomp, all-electric warmtepomp of andere duurzame installatie nodig zijn. Corporaties combineren duurzame installaties vaak met isolatiemaatregelen. Maar hoe ver moet de woning geïsoleerd zijn om duurzame installaties te plaatsen?

In deze bijeenkomst gaan we in op de balans tussen isoleren en duurzame installaties aan de hand van 2 praktijkvoorbeelden. Woonconcept vergelijkt verschillende isolatieaanpakken. Zij vertellen over hun ervaringen met Nul-op-de-Meter (NOM), NOM-ready en ‘Beter op de meter’. Parteon vertelt over hun ervaring met ‘de Thuisbaas’-aanpak. Deze aanpak gaat dwars in tegen de ‘trias energetica’ door de nadruk te leggen op duurzame installaties, zoals PV panelen, radiatoren en een warmtepomp.

Met deze praktijkvoorbeelden vergelijken we de isolatieaanpak met de installatieaanpak. Wat zijn de voor- en nadelen? De techniek en uitvoering komen uitgebreid aan bod. Hoe is de aanpak gefaseerd: projectmatig of via de onderhoudscyclus? Én, wat is de relatie met de onderliggende duurzaamheidsstrategie van de 2 corporaties?

Deze bijeenkomst is onderdeel van de serie Warmtetour 2023. Speciaal voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector organiseren Aedes en Platform31, met partners Techniek NL en Bouwend Nederland, de Warmtetour 2023. De Warmtetour bestaat uit 4 bijeenkomsten waar corporaties en hun bouw- en installatiepartners hun ervaring met verschillende warmteconcepten delen. Je krijgt handvatten en oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk van de energietransitie. Je kunt je voor iedere bijeenkomst apart opgeven.

Deze bijeenkomst is onderdeel van de serie Warmtetour 2023. Je kunt je voor iedere sessie afzonderlijk aanmelden.

Data andere sessies:

Voor wie?
De Warmtetour is interessant voor portefeuillemanagers, managers vastgoed, projectmanagers/-leiders, vastgoedstrategen en adviseurs verduurzaming bij corporaties. Ook leden van Bouwend Nederland en TechniekNL zijn van harte welkom.