Bestuurlijk gesprek schulden en armoede

Aedes en Platform31

donderdag 7 december 2023 14:00 - 17:00
0,-

Deelname is gratis

PE-punten
2,5

Aedes organiseert samen met Platform31 op donderdag 7 december 2023 een bestuurlijk gesprek schulden en armoede. Corporatiebestuurders kunnen hierbij aanwezig zijn.

Het doel van dit bestuurlijke gesprek over schulden en armoede is om met elkaar een aantal verschillende perspectieven en (morele) dilemma’s te verkennen. Welke (bestuurlijke) keuzes maak je als corporatie en waarom?

Wat moeten en kunnen corporaties?

De overheid nam (tijdelijk en structureel) maatregelen om schulden en armoede te voorkomen, maar dit lijkt in veel situaties onvoldoende. Ook corporaties doen, samen met partners, veel rondom het signaleren, oplossen en voorkomen van schulden en armoede bij huurders.

In het bestuurlijk gesprek verkennen we vragen als: Wat moeten en kunnen corporaties doen om schulden en armoede te voorkomen? Waarvoor ben je, of waarvoor voel je je (moreel) verantwoordelijk als corporatie? Stem je jouw rol en inzet af met andere partijen, waaronder gemeenten en collega-corporaties? En welke verwachtingen hebben anderen, zoals huurders en gemeenten, over wat corporaties doen of zouden moeten doen?

Expert
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Foto van Rob Ravestein
Belangenbehartiger

Opzet bijeenkomst

Na een introductie door Martin van Rijn vindt het bestuurlijk gesprek in eerste instantie plaats met een aantal genodigde corporatiebestuurders. Gespreksleider Ruben Maes stelt hen vragen over hoe ze hun rol bij het signaleren, oplossen en voorkomen van schulden en armoede zien en invullen, legitimeren en onderling afstemmen.

Dit doen we aan de hand van concrete vraagstukken en dilemma’s. We vragen ook een aantal stakeholders te reflecteren op de rol van en invulling door corporaties op dit thema.

In de zaal is er ruimte voor corporatiebestuurders die als toehoorder bij het gesprek aanwezig willen zijn. Rond 17.00 uur sluiten wij het gesprek af met een laatste woord van Martin van Rijn en een drankje.

Kijk ook eens bij

Doelgroep

De bijeenkomst is in principe bedoeld voor directeur-bestuurders van bij Aedes aangesloten corporaties. Kan de directeur-bestuurder niet, dan kan deze zich laten vervangen door een directeur of manager die betrokken is bij dit thema. 

PE-punten

Bestuurders ontvangen 2,5 PE-punt voor het bijwonen van deze bijeenkomst.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de roze button.