Webinar Leidraad brandveilig beheer woongebouwen

Aedes

donderdag 7 december 2023 13:00 - 15:00
Online
Online evenement
0,-

Hoe staat het met de vluchtveiligheid van woongebouwen? De flatbrand in Arnhem gaf aanleiding tot onderzoek door de  Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).  In aansluiting daarop deed het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoek naar de vluchtveiligheid van 32 woongebouwen in de praktijk.

NIPV keek naar de bouwkundige uitvoering van de vluchtveiligheid en naar het brandveilig gebruik van woongebouwen. Hieruit is een aantal conclusies gekomen die verwerkt zijn in de Leidraad brandveilig beheer van woongebouwen.

De leidraad helpt je bij het opstellen van een beheersplan om een woongebouw brandveilig te houden. Het document richt zich op galerijflats, portiekflats en flats met een besloten gang of een binnenhal.

Johan van der Graaf van het NIPV zal in deze webinar de leidraad toelichten en vertellen wat zij tegen kwamen bij het onderzoek. Aan de orde komen onder meer de risico’s bij het vluchten in geval van brand en de vraag hoe je als corporatie die risico’s zo klein mogelijk houdt. Daarnaast zal Johan je tips geven voor jullie eigen beheersplan brandveiligheid.

Alex Boekhorst van Woonstede laat zien hoe zij vluchtveiligheid in hun beleid en processen hebben geïmplementeerd. Hiervoor is hij onder andere in gesprek gegaan met de gemeente en brandweer. Hij zal vertellen hoe Woonstede dat heeft aangepakt, wat de leerpunten waren en hoe het er nu voor staat. 

Verder zal Charles Hasselaar vanuit de brandweer (Veiligheidsregio Gelderland Midden) vertellen wat zij in de praktijk tegenkomen bij woongebouwen en hoe je de vluchtwegen nog veiliger kunt maken.

Deze sessie is exclusief voor corporatiemedewerkers die verantwoordelijk zijn voor brandveiligheid, onderhoud, wijkbeheer, wonen en leefbaarheid. Stuur de uitnodiging vooral ook door naar je collega als je denkt dat die ook geïnteresseerd is.

Download alvast de leidraad.