Webinar ‘Met optoppen naar de top!’

Stec groep en Aedes

donderdag 7 december 2023 13:00 - 14:00
online
Online evenement

Optoppen is hot! Je leest erover in de media, bouwers ontwikkelen vernieuwende concepten en steeds meer corporaties willen hun bezit optoppen om meer woningen te realiseren. In ons webinar ‘Met optoppen naar de top!’ brengen we jou helemaal op de hoogte van de laatste stand van zaken, de potentie en de kansen en het belang van optoppen.

Extra bouwlagen ‘op de top’ van bestaande complexen kunnen een forse bijdrage leveren aan verschillende urgente opgaven binnen de volkshuisvesting. Optoppen heeft positieve effecten op doorstroming en versterking van de leefbaarheid en uitstraling. Ook biedt het kansen in combinatie met aanpassing en verduurzaming van complexen. De meerwaarde zit dus niet alleen in het toevoegen van extra ‘deuren’ nu de gebiedsontwikkeling op veel plekken stokt.

Maar hoe gaat optoppen in de praktijk? Wat is optoppen nieuwe stijl? Hoe verhoudt de inspanning die optoppen kost zich tot de impact?

De praktijk gaat razendsnel op dit moment. We deden de afgelopen maanden veel onderzoek naar optoppen, onder andere voor het ministerie van BZK. Samen met Maarten Georgius, optopspecialist van Aedes praten we je bij over de laatste stand en ontwikkelingen. We bespreken in aantallen en kwaliteit welke kansen er liggen voor optoppen en geven u de ‘optop-tien’ van succesfactoren en de lessons learned. Er is ruimte voor vragen en je kunt vooraf cases insturen.

Zo kun je na het volgen van dit webinar direct aan de slag om jouw visie optoppen compleet te maken en kun je je focussen op de uitvoering.

Kijk ook eens bij
Expert
Maarten Georgius
Adviseur opdrachtgeverschap