Webinar over VPB

woensdag 20 december 2023 14:30 - 16:00
Online evenement
Online evenement
Uit het VPB onderzoek van Aedes blijkt dat de vennootschapsbelasting (Vpb) die corporaties moeten afdragen de komende jaren fors zal oplopen. Van zo’n € 700 miljoen de afgelopen periode richting de € 1,5 miljard per jaar vanaf 2027. Tijdens dit webinar bespreken we de uitkomsten van het onderzoek en de betekenis hiervan.

Ook in de Tweede Kamer is er volop aandacht voor de hoge belastingdruk die de sector raakt. De kamer heeft onlangs per motie uitgesproken corporaties ‘linksom of rechtsom’ te willen compenseren voor de VPB en meerdere politieke partijen hebben in hun partijprogramma’s hiertoe voorstellen opgenomen. Tegelijkertijd heeft de minister in een brief aan de kamer vooral aangegeven welke opties in zijn ogen lastig zijn. In reactie hierop hebben we een aantal door de minister ‘vergeten’ opties. 

In deze sessie gaan we in op de verschillende opties en hoe deze zouden kunnen doorwerken. En we gaan het gesprek aan over hoe het vervolg eruit kan zien. Uiteraard is er voldoende gelegenheid voor interactie en om vragen te stellen.